Odběry vzorků půd pro AZZP

Zkušební laboratoř firmy ENVIRO - EKOANALYTIKA, s.r.o. je Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ) oprávněna odebírat a následně upravovat půdní vzorky pro agrochemické zkoušení zemědělských a lesních půd (AZZP).

AZZP se provádí u všech druhů pozemků náležejících do zemědělského půdního fondu, samostatně na pozemcích každého zemědělského subjektu. U trvalých travních porostů se provádí jen na intenzivně využívaných pozemcích.

AZZP probíhá podle šestiletého plánu, který se každý rok upřesňuje.

Půdní vzorky se odebírají v jarním nebo podzimním období. Jarní odběr začíná v únoru a končí, podle stavu vegetace, nejpozději koncem května. Podzimní odběr začíná v červenci a končí v listopadu.

Vyhodnocení agrochemického zkoušení zemědělských půd provádí ÚKZÚZ a jeho výsledky předává k využití MZe ČR, dalším orgánům státní správy či na žádost vlastníku zemědělské půdy nebo zemědělskému podnikateli hospodařícímu na zemědělské půdě.

Pravidelné sledování a vyhodnocování základních půdních parametrů, jehož cílem je poskytování objektivních informací o vývoji půdního prostředí bez ohledu na aktuální výrobní tendence, umožňuje posoudit vliv intenzity hnojení na půdní vlastnosti a prognózovat potřebu hnojení v jednotlivých oblastech.

 

„KOMPLETNÍ NABÍDKA LABORATOŘE“

Neváhejte kontaktovat naše odborníky!

Bc. Tereza Dočekalová

logistik, vzorkař - příjem objednávek

  • 774 636 137
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Zaujaly vás naše služby? Pošlete nám vaši poptávku!
Nesprávný formát Nesprávný formát Zadejte Váš telefon
Nesprávný formát Nesprávný formát
Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.
Nesprávný formát
Nahoru