Laboratorní služby

Zkušební laboratoř č. 1406 je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 pro chemické a mikrobiologické analýzy vod a výluhů, zemin, odpadů, kalů, sedimentů, kompostů, zemědělských a lesních půd, potravin, rostlinných materiálů a organických hnojiv a samostatné vzorkování v rozsahu uvedeném v „Příloha osvědčení o akreditaci“.

 

                         ROZSAH SLUŽEB


Odběry vzorků a laboratorní rozbory

vody PITNÉ, TEPLÉ, vody KE KOUPÁNÍ

vody ODPADNÍ, TECHNOLOGICKÉ

vody PODZEMNÍ

vody POVRCHOVÉ

ODPADY, KALY, SEDIMENTY

PŮDY, ZEMINY

KOMPOSTY, VSTUPY DO KOMPOSTŮ

DIGESTÁTY, FERMENTÁTY – rozbory pro BPS

KRMIVA, SILÁŽE, SENÁŽE

HNOJIVA

DIAGNOSTIKA ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ – háďátko bramborové a nažloutlé

Zabezpečení plnění legislativních povinností ve vodohospodářství

Monitoring kvality pitné vody

Monitoring vypouštěných odpadních vod

Provádění činností odborného zástupce k provozování vodovodu a kanalizace

Podklady pro povolení k vypouštění odpadních vod

Roční bilance odpadních vod

Plán financování a obnovy vodovodu a kanalizace

Majetkové a provozní evidence vodovodu a kanalizace

Hlášení KÚ – výsledky surové vody

Roční vyúčtování vodného a stočného

Provozní řád vodovodu a kanalizace

Kanalizační řád

Manipulační řád vodního díla

Hodnocení rizika ekologické újmy

 

Kvalita práce laboratoře je externě prověřována pravidelnou účastí v programech zkoušení způsobilosti prostřednictvím mezilaboratorního porovnávání zkoušek a odběrů.

 

Součástí laboratoře je vzorkovací skupina složená z kvalifikovaných a proškolených pracovníků – vzorkařů, kteří vlastní personální certifikáty vydané ČSJ Praha.

 

Činnost laboratoře zajišťují kvalifikovaní, převážně vysokoškolsky vzdělaní pracovníci, kteří jsou schopni našim zákazníkům poskytovat odborná stanoviska a vyjádření.

 

                                     rozbor vody

Zkušební laboratoř firmy ENVIRO - EKOANALYTIKA má dlouholetou tradici. Od roku 1994 se zaměřuje na provádění zkoušek jednotlivých složek životního prostředí včetně vzorkování.

Neváhejte kontaktovat naše odborníky!

OBJEDNÁVKY, PŘÍJEM VZORKŮ, VÝSLEDKY ANALÝZ

Hana Habanová

vedoucí zkušební činnosti, chemik

  • 777 729 861
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VZORKOVÁNÍ

Ladislav Vařeka

logistik, vzorkař - příjem objednávek

  • 777 729 194
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

LEGISLATIVNÍ POVINNOSTI PROVOZOVATELŮ VaK

Mgr. Radim Charvát

specialista ve vodohospodářství

  • 774 729 356
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Zaujaly vás naše služby? Pošlete nám vaši poptávku!
Nesprávný formát Nesprávný formát Zadejte Váš telefon
Nesprávný formát Nesprávný formát
Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.
Nesprávný formát
Nahoru