Odběry vzorků a laboratorní rozbory

Základní filosofií všech pracovníků laboratoře je profesionální přístup k požadavkům zákazníka, tedy
KVALITA – RYCHLOST – ODBORNÉ PORADENSTVÍ.

Zkušební laboratoř č. 1406 je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 pro chemické a mikrobiologické analýzy vod a výluhů, zemin, odpadů, kalů, sedimentů, kompostů, zemědělských a lesních půd, potravin, rostlinných materiálů a organických hnojiv a samostatné vzorkování v rozsahu uvedeném v Příloze osvědčení o akreditaci“.

ROZSAH SLUŽEB V OBLASTI ODBĚRŮ A ANALÝZ

 

Vody PITNÉ, TEPLÉ, vody KE KOUPÁNÍ

Úplný a monitorovací rozbor surové a vyrobené vody (dle vyhlášky č. 428/2001 Sb. a 515/2006 Sb.)

Krácený a úplný rozbor pitné vody (dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.)

Informativní rozbor pitné vody - individuální zdroje

Mikrobiologický, biologický rozbor pitné vody

Rozbor teplé vody (dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.)

Rozbor bazénové vody (dle vyhlášky č. 238/2011 Sb.)

Rozbor vody v přírodních koupalištích (dle vyhlášky č. 238/2011 Sb.)

 

Kvalitu vody v ČR jsou povinni ze zákona sledovat všichni provozovatelé veřejných vodovodů, veřejných studní, dále koupališť umělých i přírodních, bazénů, saun apod. Předmětem monitorování jsou vody pitné (veřejné vodovody, veřejné studny, komerční studny) a vody rekreační (koupaliště umělá i ve volné přírodě, povrchové vody využívané ke koupání, bazény saun a další). V souladu s legislativními požadavky laboratoř zdarma zasílá elektronicky výsledky analýz pitných a bazénových vod do registru hygienické služby IS PiVo.

 

Vody ODPADNÍ, TECHNOLOGICKÉ

Zkrácený rozbor odpadní vody (NL, CHSKCr, BSK5)

Rozbor odpadní vody dle vyhlášky č. 328/2018 Sb.

Rozbor odpadních vod dle podmínek platného rozhodnutí vydaného příslušným vodoprávním úřadem

Rozbor odpadních vod – kontrola účinnosti ČOV, lapolů

Rozbor odpadních vod – jímky

Rozbor technologických vod, emulzí

 

Vody PODZEMNÍ

Rozbory podzemních vod dle vyhlášky 5/2011 Sb. a MP MŽP ČR z roku 2014

 

Vody POVRCHOVÉ

Rozbory povrchových vod (dle vyhlášky 98/2011 Sb. a NV č. 57/2016 Sb.) a NV č. 401/2015 Sb.

 

ODPADY, KALY, SEDIMENTY

Rozbor výluhů odpadů dle vyhlášky č. 294/2005 Sb.

Stanovení škodlivin v odpadech dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., tab. č. 10.1

Rozbor biodegradabilních odpadů dle vyhlášky č. 341/2008 Sb., tab. č. 5.1., 5.2., 5.3.

Chemický rozbor kalů dle vyhlášky č. 437/2016 Sb. - agrochemické vlastnosti

Chemický rozbor kalů dle vyhlášky č. 437/2016 Sb. – rizikové prvky, organické kontaminanty

Rozbor sedimentů dle vyhlášky č. 257/2009 Sb., příl. č. 1, příl. č. 6

Rozbor vytěžených sedimentů dle zákona o odpadech č. 294/2005 Sb.

 

PŮDY, ZEMINY

Agrochemické zkoušení půd AZZP (pH, P, K, Mg, Ca)

Stanovení rizikových prvků v půdě dle vyhlášky č. 153/2016 Sb.

Chemický rozbor půdy dle NV č. 75/2015 Sb.

Rozbor půdy dle vyhlášky č. 257/2009 Sb., příl. č. 3

Rozbory zemin dle MP MŽP ČR z roku 2014

 

KOMPOSTY, VSTUPY DO KOMPOSTŮ

Základní rozbor průmyslového kompostu dle ČSN 46 5735

Rozbor kompostu k registraci dle zákona o hnojivech č.156/1998 Sb.

 

DIGESTÁTY, FERMENTÁTY – analýzy pro provozovatele bioplynových stanic

Základní rozbory digestátů a fermentátů

Rozbory pro sledování účinnosti technologie

 

KRMIVA, SILÁŽE, SENÁŽE – analýzy pro zemědělství

Rozbory krmiv, senáží, siláží

Anorganický rozbor rostlin ARR včetně vyhodnocení

Rozbor produktů (dusičnany, těžké kovy)

Rozbor osiv

 

HNOJIVA

Základní rozbor organických hnojiv (hnůj, kejda) a substrátů

Rozbor průmyslových hnojiv

 

ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY – OVOCE A ZELENINA

Rozbory v rámci integrované produkce - stanovení těžkých kovů

Stanovení dusičnanů

 

OCHRANA ROSTLIN - DIAGNOSTIKA ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ

Zjištění háďátka bramborového

Zjištění rakoviny brambor

 

Veškeré rozbory provádíme v souladu s platnými legislativními předpisy.

Ke všem službám jsme schopni poskytnout odborná stanoviska a vyjádření včetně poradenské činnosti.

  

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY

Odběr vzorků

Pro odběr vzorků jednotlivých matric má laboratoř vypracovány pracovní postupy, které vychází z platných norem. K provedenému odběru laboratoř zpracovává dokumentaci odběru vzorků (Protokol o odběru vzorku) včetně Plánu vzorkování.

V případě odběru vzorků zákazníkem poskytuje laboratoř informace o způsobu a technice odběru a zdarma poskytuje vzorkovnice pro požadované analýzy. POKYNY K ODBĚRU VZORKŮ PITNÉ VODY

Příjem vzorků

Vzorky k analýzám se přijímají denně od pondělí do pátku od 6:00 do 14:15 hodin na níže uvedené adrese. Po dohodě lze vzorky přijmout i v jinou dobu. K analýzám se přijímají vzorky s požadavky, které jsou specifikovány v objednávce nebo v protokolu o předání vzorku do laboratoře.

Příjem vzorků pitných vod

Vzorky pitných vod k chemické a mikrobiologické analýze se přijímají v pondělí od 6:00 do 14:15 hodin a v úterý od 6:00 do 10:00 hodin. Pokud vzorky odebírají sami zákazníci, je nutné si v laboratoři vyzvednout sterilní vzorkovnice na mikrobiologický rozbor, provést odběr v návaznosti na charakter místa odběru a do 24 hodin přepravit vzorek pitné vody do laboratoře. POKYNY K ODBĚRU VZORKŮ PITNÉ VODY

Dodací lhůty

Běžné dodací lhůty 7 - 14 dnů od data příjmu v laboratoři (v závislosti na rozsahu analýz a typu matrice).

 

PŘÍJEM VZORKŮ, VÝSLEDKY ANALÝZ:

ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ – pracoviště 1

Laboratoř základních metod

Třebíčská 1540

594 01 Velké Meziříčí

Tel.: 566 523 444, 777 729 861

Neváhejte kontaktovat naše odborníky!

OBJEDNÁVKY, PŘÍJEM VZORKŮ, VÝSLEDKY ANALÝZ

Hana Habanová

vedoucí zkušební činnosti, chemik

  • 777 729 861
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VZORKOVÁNÍ

Ladislav Vařeka

logistik, vzorkař - příjem objednávek

  • 777 729 194
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Zaujaly vás naše služby? Pošlete nám vaši poptávku!
Nesprávný formát Nesprávný formát Zadejte Váš telefon
Nesprávný formát Nesprávný formát
Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.
Nesprávný formát
Nahoru