Odběry vzorků a laboratorní rozbory

Zkušební laboratoř firmy ENVIRO - EKOANALYTIKA má dlouholetou tradici. Od roku 1994 se zaměřuje na provádění rozborů jednotlivých složek životního prostředí včetně vzorkování.

Laboratoř je akreditována pod č. 1406 Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pro chemické a mikrobiologické analýzy vod a výluhů, zemin, odpadů, kalů, sedimentů, kompostů, zemědělských a lesních půd, potravin, rostlinných materiálů a organických hnojiv a samostatné vzorkování v rozsahu uvedeném v „Příloha osvědčení o akreditaci“.

NABÍDKA ODBĚRŮ A LABORATORNÍCH ANALÝZ
Vody pitné    Sedimenty
Vody ke koupání  Komposty
Vody podzemní             Zemědělské a lesní půdy
Vody povrchové Zeminy
Vody odpadní Krmiva
Vody technologické Rostlinné materiály
Odpady  Organická hnojiva
Kaly Digestáty a fermentáty

Kvalita práce laboratoře je externě prověřována pravidelnou účastí v programech zkoušení způsobilosti prostřednictvím mezilaboratorního porovnávání zkoušek a odběrů.

Součástí laboratoře je úsek vzorkování složený z kvalifikovaných a proškolených pracovníků – vzorkařů, kteří vlastní personální certifikáty vydané ČSJ Praha (certifikát Manažer vzorkování odpadních vod, certifikát Manažer vzorkování podzemních vod; ČSJ Praha – osvědčení Odběr vzorků odpadů a postup hodnocení nebezpečných vlastností odpadů).

Činnost laboratoře zajišťují kvalifikovaní, převážně vysokoškolsky vzdělaní pracovníci, kteří jsou schopni našim zákazníkům poskytovat odborná stanoviska a vyjádření.

Základní filosofií všech pracovníků laboratoře je profesionální přístup k požadavkům zákazníka, tedy KVALITA – RYCHLOST – ODBORNÉ PORADENSTVÍ.

Kompletní nabídka zkušební laboratoře: „LABORATORNÍ ROZBORY“

sedimenty

komposty

zemědělské a lesní půdy

zeminy

krmiva

rostlinné materiály

organická hnojiva

digestáty a fermentáty

Neváhejte kontaktovat naše odborníky!

RNDr. Růžena Konečná

vedoucí zkušební činnosti

  • 777 729 861
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Martina Pokorná

logistik, vzorkař - příjem objednávek

  • 774 636 137
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Zaujaly vás naše služby? Pošlete nám vaši poptávku!
Nesprávný formát Nesprávný formát Nesprávný formát
Nesprávný formát
Nesprávný formát
Nahoru