LIKVIDACE KALŮ Z ČOV

Čistírenský kal je hlavním odpadním produktem procesu čištění odpadních vod. Náklady na zpracování a likvidaci kalu nejsou malé, běžně se pohybují okolo poloviny provozních nákladů ČOV. Nakládání s kalem, jakožto odpadem kategorie „O“, legislativně upravuje Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. a navazující vyhlášky. V praxi se uplatňují tři základní způsoby využití nebo odstranění kalu:  
Přímá aplikace na zemědělskou půdu za účelem hnojení
Aplikace mimo zemědělskou půdu za účelem výroby průmyslových kompostů a rekultivačních substrátů
Termické zpracování

Kaly jsou pro své vlastnosti vyloučeny z ukládání na skládky.

Firma ENVIRO-EKOANALYTIKA, s.r.o. se již od roku 2001 zabývá nakládáním s upravenými stabilizovanými čistírenskými kaly. K tomuto účelu vlastní naše společnost potřebné technologické zázemí a má potřebná oprávnění, znalosti a zkušenosti.

Využijte naší praxe v oblasti likvidace kalů a POPTEJTE U NÁS nejvýhodnější řešení na míru Vašim potřebám!
PROVÁDÍME LIKVIDACI ODVODNĚNÉHO I NEODVODNĚNÉHO KALU.

ROZSAH SLUŽEB:

Laboratorní rozbory čistírenských kalů a půdy
Porovnáme výstupní hodnoty z provedeného rozboru s mezními hodnotami koncentrací vybraných rizikových látek a prvků a mikrobiologickými kritérii a vyhodnotíme kaly z hlediska způsobu jejich využití nebo odstranění v souladu s legislativními předpisy.
Výběr nejoptimálnějšího způsobu naložení s kaly
Navrhneme nejvhodnější způsob likvidace kalu a zajistíme jeho pravidelný odběr a odstranění.
Odvoz a odstranění kalů
Zajistíme přistavení kontejnerů, CAS nebo nákladních automobilů, kal odvezeme a odstraníme v souladu s platnou legislativou.

S KALY TO UMÍME… Ročně likvidujeme zhruba 10.000 tun kalů v teritoriu Vysočiny a Jihomoravského kraje.

„KOMPLETNÍ NABÍDKA TECHNICKÉ DIVIZE

 

Zaujaly vás naše služby? Pošlete nám vaši poptávku!
Nesprávný formát Nesprávný formát Zadejte Váš telefon
Nesprávný formát Nesprávný formát
Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.
Nesprávný formát
Nahoru