LIKVIDACE KALŮ Z ČOV

Čistírenský kal je hlavním odpadním produktem procesu čištění odpadních vod. Náklady na zpracování a likvidaci kalu nejsou malé, běžně se pohybují okolo poloviny provozních nákladů ČOV. Nakládání s kalem, jakožto odpadem kategorie „O“, legislativně upravuje Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. a navazující vyhlášky. V praxi se uplatňují tři základní způsoby využití nebo odstranění kalu:  
Přímá aplikace na zemědělskou půdu za účelem hnojení
Aplikace mimo zemědělskou půdu za účelem výroby průmyslových kompostů a rekultivačních substrátů
Termické zpracování

Kaly jsou pro své vlastnosti vyloučeny z ukládání na skládky.

Firma ENVIRO-EKOANALYTIKA, s.r.o. se již od roku 2001 zabývá nakládáním s upravenými stabilizovanými čistírenskými kaly. K tomuto účelu vlastní naše společnost potřebné technologické zázemí a má potřebná oprávnění, znalosti a zkušenosti.

Využijte naší praxe v oblasti likvidace kalů a POPTEJTE U NÁS nejvýhodnější řešení na míru Vašim potřebám!
PROVÁDÍME LIKVIDACI ODVODNĚNÉHO I NEODVODNĚNÉHO KALU.

ROZSAH SLUŽEB:

Laboratorní rozbory čistírenských kalů a půdy
Porovnáme výstupní hodnoty z provedeného rozboru s mezními hodnotami koncentrací vybraných rizikových látek a prvků a mikrobiologickými kritérii a vyhodnotíme kaly z hlediska způsobu jejich využití nebo odstranění v souladu s legislativními předpisy.
Výběr nejoptimálnějšího způsobu naložení s kaly
Navrhneme nejvhodnější způsob likvidace kalu a zajistíme jeho pravidelný odběr a odstranění.
Odvoz a odstranění kalů
Zajistíme přistavení kontejnerů, CAS nebo nákladních automobilů, kal odvezeme a odstraníme v souladu s platnou legislativou.

S KALY TO UMÍME… Ročně likvidujeme zhruba 10.000 tun kalů v teritoriu Vysočiny a Jihomoravského kraje.

„KOMPLETNÍ NABÍDKA TECHNICKÉ DIVIZE

 

Neváhejte kontaktovat naše odborníky!

Ing. Petr Halla

externí konzultant, specialista

  • 777 290 830
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Zaujaly vás naše služby? Pošlete nám vaši poptávku!
Nesprávný formát Nesprávný formát Nesprávný formát
Nesprávný formát
Nesprávný formát
Nahoru