Výstavba inženýrských sítí, vodohospodářské stavby

Výběr z aktuálně realizovaných a dokončených zakázek společnosti ENVIRO-EKOANALYTIKA, s.r.o.:

(2017) Velký Rybník – rekonstrukce kanalizace. Rekonstrukce kanalizace DN 500 o celkové délce cca 60m. Finanční objem: 385.000,- bez DPH

(2017) Věžná – posílení zdroje pitné vody: Vybudování vodovodního výtlačného řadu PE DN 100 k vodojemu o délce cca 250 m, vystrojení vrtu, vybudování zhlaví vrtu a opocení. Dodávka a montáž technologie úpravy vody z nového zdroje. Finanční objem: 700.000,- bez DPH

(2017) Vepřová – jednotná kanalizace: Rekonstrukce jednotné kanalizace DN 800 v úseku VO1-Š3, včetně přípojek o celkové délce cca 80m. Finanční objem: 820.000,- bez DPH

(2016) Veverské Knínice – splašková kanalizace: Vybudování nové splaškové kanalizace DN 300, včetně přípojek o celkové délce 1640 m. Finanční objem: 5.700.000,- bez DPH

(2016) Vodojem Bobrůvka: Rozšíření technologie úpravny vody a zvýšení kapacity vodojemu. Finanční objem: 460.000,- bez DPH

(2015/2016) Mokřad Rozkoš: Vybudování mokřadu o ploše 650 m2 v k.ú. obce Rozkoš. Finanční objem: 150.000,- bez DPH

(2015) TS Pelhřimov: Požární vodovod v areálu Technických služeb města Pelhřimov, PE DN 100, délka 117 m. Finanční objem: 284.000,- bez DPH

(2015) Vodovod Kamenice – Žákův mlýn: Prodloužení vodovodních řadů PE DN 90, délka 320 m. Finanční objem: 500.000,- bez DPH

(2015) Horní Újezd: Havarijní oprava dešťové kanalizace DN 600 v délce 75 m. Finanční objem: 480.000,- bez DPH

(2015) Čelákovice: Rekonstrukce vodovodních řadů, PVC DN 90 a 110, celková délka 650 m. Finanční objem: 2.400.000,- bez DPH

(2015) Nové Město na Moravě: Rekonstrukce 130 m vodovodu a 210 m2 chodníku v ul. Karníkova. Finanční objem: 704.000,- bez DPH

(2014) Čelákovice vodovod: Vybudování vodovodu a přípojek ve městě Čelákovice vodovod - 383m přípojky - 387m. Finanční objem: 2.528.000,- bez DPH

(2014) Hostěnice vodovod: Prodloužení vodovodní sítě v obci Hostěnice - 240m a oprava kabelu mezi vodárnou a vrtem - 520m. Finanční objem: 800.000,- bez DPH

(2014) Parkoviště Horní Újezd: Vybudování nové parkovací plochy u hřbitova v obci Horní Újezd celková plocha 700m2. Finanční objem: 627.000,- bez DPH

(2014) Prodloužení vodovodu Kamenice: Vybudování vodovodního řadu včetně 7ks přípojek v celkové délce 450m. Finanční objem: 500.000,-bez DPH

(2013) Příprava podnikatelské zóny Polná: Vybudování splaškové a dešťové kanalizace DN 250 - 300 v délce 850 m a vodovodní přípojky - 100 m. Finanční objem: 1.750.000,- bez DPH

(2013) Rekonstrukce ČOV Studenec: Rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod obce Studenec. Finanční objem: 2.720.000,- bez DPH

(2013) Rekonstrukce vodovodního přivaděče Rudoltice: Rekonstrukce vodovodního přivaděče pro firmu Agro Měřín, a.s., farma Rudoltice u Sobotína v celkové délce 860 m.

(2012) Inženýrské sítě Čikov: Vybudování inženýrských sítí pro 5 nových RD v obci Čikov. Kanalizace - 98 m, vodovod - 110 m, plynovod - 111 m, komunikace 700 m2. Finanční objem: 1.280.000,- bez DPH

(2012) Vodovod Studnice: Vybudování vodovodního řadu a přivaděče pro obec Studnice v celkové délce 2550 m. Finanční objem: 3.732.000,- bez DPH

(2011) Kanalizace a vodovod Polnička: Vybudování kanalizační (120 m)a vodovodní (240 m) přípojky pro firmu Cecho, s.r.o. a obec Polnička. Finanční objem: 500.000,- bez DPH

(2011) Přeložka vodovodu a vodovodní přípojka na ČOV Budíšov: Přeložení vodovodu a vodovodní přípojka na ČOV v rámci akce „Kanalizace a ČOV Budíšov", celková délka 535 m. Finanční objem: 700.000,- bez DPH

(2011) Kanalizace Budišov: Vybudování kanalizační stoky a výtlaku v rámci akce „Kanalizace a ČOV Budišov" v celkové délce 710 m. Finanční objem 2.600.000,-bez DPH

(2010) Vodní nádrž Hodov: Vybudování vodní nádrže pro obec Hodov o velikosti vodní plochy cca 10.000m2. Finanční objem: 2.300.000,- bez DPH

(2010) Inženýrské sítě Hodov: Vybudování dešťové kanalizace (100 m), vodovodního řadu (100 m) a chodníku (75 m) pro obec Hodov. Finanční objem: 500.000,- bez DPH

(2010) Vodovod Naloučany: Vybudování vodovodního řadu pro obec Naloučany v celkové délce 2400 m. Finanční objem: 4.347.251,- bez DPH

Nahoru