Inženýrsko-geologický a stavební průzkum

Výběr z aktuálně realizovaných a dokončených zakázek společnosti ENVIRO-EKOANALYTIKA, s.r.o.:

(2017): k.ú. Bystřice nad Pernštejnem. Předběžný inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum pro založení novostavby haly firmy REAP investment

(2017): k.ú. Město Žďár, revitalizace sportovní zóny. Inženýrsko-geologický průzkum staveniště

(2017): Rybníček s tůní v k.ú. Fryšava pod Žákovou horou. Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum pro posouzení základových poměrů v oblasti tělesa hráze a spodní výpusti

(2017): Malá vodní nádrž na pozemcích p.č. 140, 142, 143, 145/3 a 145/5 v k.ú. Vastín. Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum pro posouzení základových poměrů v oblasti tělesa hráze a spodní výpusti

(2017): k.ú. Podolí, soustava malých vodních nádrží. Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum pro posouzení základových poměrů v oblasti tělesa hráze a spodní výpusti

(2017): k.ú. Nové Veselí, k.ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou, k.ú. Město Žďár. Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum pro posouzení základových poměrů v oblasti tělesa hráze a spodní výpusti rybníka Dolní Fedrpyš

(2017): k.ú. Martinice u Velkého Meziříčí. Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum pro založení kanalizace

(2017): Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum pro zpracování PD na opravu komunikace v k.ú. Velké Meziříčí, ul. Pod strání

(2017): k.ú. Maloměřice, pozemky p.č. 2230/83 a 2230/96. Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum pro založení novostavby skladovací haly firmy Plast Brno s.r.o.

(2017): Posouzení základových poměrů pro stavbu gabionové stěny na pozemcích p.č. 485, 1262/1, 1262/3, 1262/6 v k.ú. Rohy

(2017): k.ú. Košíkov, p.č. 358/8, BETONÁRKA TBG PKS. Inženýrsko-geologický průzkum

(2017) Areál firmy AUTOCOLOR Šoukal s.r.o.. Posouzení základových poměrů na pozemcích 5814/21 a 5810/54 v k.ú. Velké Meziříčí

(2016) k.ú. Březník, pozemky p.č. 2558/34, 2558/33, 2558/31, 2558/32, 2558/36, 2726/2, 2558/26, 2558/27, 2558/28 - Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum pro založení objektu ČOV

(2016) k.ú. Město Žďár, pozemky p.č. 2189 a 2191/3, I. etapa revitalizace sportovní
zóny - Inženýrsko-geologický a radonový průzkum staveniště

(2016) k.ú. Osová Bítýška, p.č. 2500/1, k.ú. Záblatí u Osové Bítýšky, p.č. 1578 -
Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum pro založení pilířů lávky pro pěší

(2016) k.ú. Martinice u Velkého Meziříčí, pozemky p.č. 29, 32, 33 – Inženýrsko-
geologický a hydrogeologický průzkum pro založení stavby víceúčelové budovy

(2016) k.ú. Kuroslepy - Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum pro založení kanalizace, ČOV a ČS

(2016) Huhtamaki Česká republika, a.s. - Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum pro výstavbu biologické čistírny na pozemku p.č. 1761/1 v k.ú. Přibyslavice nad Jihlavou

(2016) WIEGEL CZ žárové zinkování s.r.o. - Inženýrsko-geologické posouzení podloží v prostoru plánované zpevněné plochy na pozemku p.č. 573/2 k.ú. Petráveč

(2016) AGROCHEMA, družstvo - Inženýrsko-geologický průzkum pro založení
objektu stáje v areálu firmy, v k.ú. Studenec u Třebíče

(2015) k.ú. Březejc, p.č. 577/2 k.ú. Dolní Radslavice, p.č. 409 a p.č. 388/6 - posouzení inženýrsko-geologických a hydrogeologických poměrů pro stavbu hráze rybníka

(2015) nkt cables Velké Meziříčí k.s.. Inženýrsko-geologický průzkum na pozemku p.č. 2247/1, k.ú. Velké Meziříčí pro založení stavby haly

(2015) TASOV - KANALIZACE a ČOV. Posouzení těžitelnosti zemin a hornin v trase výkopu pro stoku splaškové kanalizace a ČOV

(2015) Rekreační středisko Březová - Inženýrsko-geologický průzkum na pozemku p.č. 666/3 v k.ú. Římov na Moravě pro založení věže

(2015) Inženýrsko-geologický průzkum - pro založení objektu dojírny na pozemku
p.č. 140/6 v k.ú. Jabloňov u Velkého Meziříčí

(2015) Inženýrsko-geologický průzkum pro založení objektu
haly na pozemku p.č. 1085 v k.ú. Střítež u Třebíče

(2015) Inženýrsko-geologický průzkum pro založení nového výrobního závodu firmy
GRADIOR TECH a.s. v areálu KPS v Brně

(2014) k.ú. Přibyslavice nad Jihlavou - Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum pro výstavbu flotační jednotky v areálu firmy Huhtamaki Česká republika, a.s.

(2014) k.ú. Velké Meziříčí – NOWACO. Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum pro přístavbu objektu haly na pozemku p.č. 5268 v k.ú. Velké Meziříčí

(2014) k.ú. Zárubice. Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum pro založení kanalizace a ČOV

(2014) k.ú. Chlístov u Rokytnice nad Rokytnou. Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum pro založení kanalizace, čerpací stanice a ČOV

(2014) k.ú. Račice u Hrotovic. Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum pro založení kanalizace a čerpací stanice

(2014) k.ú. Třebenice na Moravě. Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum pro založení kanalizace, čerpací stanice a ČOV
(2014): k.ú. Krhov u Hrotovic. Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum pro založení kanalizace, čerpací stanice a ČOV

(2013) ALPA: Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum pro přístavbu haly na pozemku p.č. 635/1 v k.ú. Velké Meziříčí

(2013) POEX. Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum pro založení objektu distribučního skladu na pozemcích p.č. 5293/3, 5293/4 a 5293/4 v k.ú. Velké Meziříčí

(2013) Štítary - Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum pro skládku vodárenských kalů na pozemcích p.č. 1665 a 1666 v k.ú. Štítary na Moravě

(2012) - Česká Bělá - Inženýrsko-geologický průzkum pro založení ČOV na pozemku p.č. 305/3 v k.ú. Česká Bělá

(2012) - Dolní Bobrová - Inženýrsko-geologický průzkum pro založení ČOV na pozemku p.č. 246/14 v k.ú. Dolní Bobrová

(2011) - Bory - Inženýrsko-geologický průzkum pro založení hráze v místě hráze bývalého rybníka, parcela č. 1099/1 v k.ú. Dolní Bory

(2011) - Holubí Zhoř - Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum pro založení objektu BPS a silážního žlabu v k.ú. Holubí Zhoř

(2011) - Štítary - Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum pro rozšíření skládky vodárenských kalů na pozemku p.č. 1449 v k.ú. Štítary

Nahoru