Hydrogeologické průzkumy a posudky

Výběr z aktuálně realizovaných a dokončených zakázek společnosti ENVIRO-EKOANALYTIKA, s.r.o.:

Hydrogeologické průzkumy a posudky

(2017): k.ú. Nové Sady u Velké Bíteš. Průzkumný hydrogeologický vrt PV-1 na pozemku p.č. 269/1

(2017): k.ú. Bohuslavice. Průzkumný hydrogeologický vrt PV-3 na pozemku p.č. 470/7

(2017) k.ú. Bobrůvka. Průzkumný hydrogeologický vrt PV-1 na pozemku p.č. 521/12

(2017): k.ú. Studenec u Třebíče. Průzkumný hydrogeologický vrt PV-1 na pozemku p.č. 214

(2017) k.ú. Daňkovice. Průzkumný hydrogeologický vrt PV-3 na pozemku p.č. 200/14

(2017): k.ú. Velký Rybník u Humpolce, p.č. 293/6. Průzkumný hydrogeologický vrt PV-1

(2016) Zemědělské družstvo Světnov, k.ú. Polnička - Průzkumný hydrogeologický vrt pro vyhledání zdroje podzemní vody

(2016) ZEMAS AG, a.s., k.ú. Vídeň - Průzkumný hydrogeologický vrt pro vyhledání zdroje podzemní vody

(2016) Obec Číhalín, k.ú. Číhalín - Průzkumný hydrogeologický vrt pro vyhledání zdroje podzemní vody

(2015) k.ú. Jaroměř, bývalý areál firmy SURO. Průzkum stávajícího stavu kvality podzemních vod a zemin

(2015) Obec Mělčany, k.ú. Mělčany u Ivančic – Průzkumný hydrogeologický vrt pro vyhledání zdroje podzemní vody

(2015) Obec Bohuslavice: k.ú. Bohuslavice – Průzkumné hydrogeologické vrty pro vyhledání zdroje podzemní vody

(2015) Obec Mastník: k.ú. Mastník – Průzkumný hydrogeologický vrt pro vyhledání zdroje podzemní vody

(2015) Obec Ždírec: k.ú. Ždírec na Moravě – Průzkumný hydrogeologický vrt pro vyhledání zdroje podzemní vody

(2015) Obec Lípa: k.ú. Lípa u Havlíčkova Brodu – Průzkumný hydrogeologický vrt pro vyhledání zdroje podzemní vody

(2014) Městys Sněžné: k.ú. Sněžné na Moravě – Průzkumný hydrogeologický vrt pro vyhledání zdroje podzemní vody

(2014) Městys Bobrová: k.ú. Bobrová – Průzkumný hydrogeologický vrt pro vyhledání zdroje podzemní vody

(2014) Obec Příštpo: k.ú. Příštpo – Průzkumný hydrogeologický vrt pro vyhledání zdroje podzemní vody

(2014) Obec Valeč: k.ú. Valeč u Hrotovic – Průzkumný hydrogeologický vrt pro vyhledání zdroje podzemní vody

(2014) Obec Nyklovice: k.ú. Rovečné – Průzkumný hydrogeologický vrt pro vyhledání zdroje podzemní vody

(2014) Obec Kadov: k.ú. Kadov u Sněžného – Průzkumný hydrogeologický vrt pro vyhledání zdroje podzemní vody

(2013) Obec Kuřimské Jestřabí: k.ú. Kuřimské Jestřabí – Průzkumný hydrogeologický vrt pro vyhledání zdroje podzemní vody

(2013) Obec Polnička: k.ú. Polnička – Průzkumný hydrogeologický vrt pro vyhledání zdroje podzemní vody

(2013) Obec Dobroutov: k.ú. Dobroutov – Průzkumný hydrogeologický vrt pro vyhledání zdroje podzemní vody

(2013) Městys Vojnův Městec, k.ú. Vojnův Městec – Průzkumný hydrogeologický vrt

(2013) Obec Hodíškov: k.ú. Řečice nad Bobrůvkou – Průzkumný hydrogeologický vrt pro vyhledání zdroje podzemní vody

(2012) Moravia Lacto, a.s. - Průzkumné hydrogeologické vrty pro vyhledání zdroje podzemní vody

(2013) Jaroměřická mlékárna, a.s., Kaunicova 198, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou - Průzkumné hydrogeologické vrty pro vyhledání zdroje podzemní vody

(2013) Obec Valeč: k.ú. Valeč u Hrotovic - Posouzení hydrogeologických poměrů v k.ú. Valeč u Hrotovic z hlediska přítomnosti vodonosných struktur

(2012) Městys Vojnův Městec: k.ú. Vojnův Městec - Průzkumný hydrogeologický vrt pro vyhledání zdroje podzemní vody

(2012) Obec Sklené: k.ú. Sklené u Žďáru nad Sázavou - Průzkumný hydrogeologický vrt pro vyhledání zdroje podzemní vody

(2012) Obec Sázava: k.ú. Sázava u Žďáru nad Sázavou - Průzkumný hydrogeologický vrt pro vyhledání zdroje podzemní vody

(2010) Obec Ořechov: k.ú. Ořechov u Křižanova - Průzkumný hydrogeologický vrt pro vyhledání zdroje podzemní vody

(2012) Obec Věžnice: k.ú. Dolní Věžnice - Průzkumný hydrogeologický vrt pro vyhledání zdroje podzemní vody

(2012) Obec Věcov: k.ú. Odranec - Průzkumný hydrogeologický vrt pro vyhledání zdroje podzemní vody

(2012) VZ Hvězdoňovice - Posouzení vodního režimu v ochranném pásmu vodního zdroje a posouzení možného ovlivnění kvality podzemních vod jímacího území vlivem vypouštění odpadních vod do Chlístovského potoka

(2011) k.ú. Hartmanice u Poličky, p.č. 748/2, 749, 750, 751/1 - Hydrogeologické posouzení lokality z hlediska vlivu terénních úprav na odtokové poměry

(2011) k.ú. Prštice, BIOCENTRUM - Vyjádření hydrogeologa k výstavbě Biocentra Pod Horkou

 

Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k zasakování srážkových vod nebo odpadních vod do vod podzemních

(2017) k.ú. Velké Meziříčí - Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k zasakování odpadních vod do vod podzemních prostřednictvím zasakovacího prvku

(2017) k.ú. Pozďátky, p.č. 107/1 - Vyjádření osoby s odbornou způsobilost, í k zasakování odpadních vod do vod podzemních prostřednictvím zasakovacího/ prvku

(2017) k.ú. Pyšel, p.č. 1170/K - Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k zasakování srážkových vod do vod podzemních prostřednictvím zasakovacího prvku

(2017) k.ú. Kojatín, p.č. 291 - Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k zasakování odpadních a srážkových vod do vod podzemních prostřednictvím zasakovacího prvku

(2017) k.ú. Týn u Třebíče, p.č. 425/153 - Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k zasakování odpadních vod do vod podzemních prostřednictvím zasakovacího prvku

(2017) k.ú. Lavičky, pozemek p.č. 2048/1 - Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k zasakování srážkových vod do vod podzemních prostřednictvím zasakovacího prvku

(2016) k.ú. Řípov p.č. 548 - Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k zasakování dešťových a odpadních vod do vod podzemních prostřednictvím zasakovacího prvku

(2016) k.ú. Střítež u Třebíče p.č. 1056/44 - Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k zasakování dešťových a odpadníc vod do vod podzemních prostřednictvím zasakovacího prvku

(2016) k.ú. Měřín p.č. 2852 - Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k zasakování dešťových vod ze zpevněné plochy stání a plochy střechy haly do vod podzemních prostřednictvím zasakovacího prvku

(2016) k.ú. Hrušovany nad Jevišovkou p.č. 4412/2, 4412/3, 4412/4, 12757, 12758 a st. 639 - Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k zasakování dešťových vod ze zpevněné plochy stání do vod podzemních prostřednictvím zasakovacího prvku

(2016) k.ú. Hodov, pozemek p.č. 494/2 - Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k zasakování odpadních vod z domovní ČOV do vod podzemních

(2016) k.ú. Mohelno, pozemek p.č. 5344/2 - Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k zasakování srážkových vod ze střešních svodů nové výrobní haly do vod podzemních

(2016) k.ú. Nová Ves u Třešti p.č. st. 124 - Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k zasakování dešťových vod z ploch střech hal pro zemědělskou výrobu do vod podzemních prostřednictvím zasakovacího prvku

(2015) k.ú. Vaneč, pozemek p.č. 95/19 - Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k zasakování odpadních vod z domovní ČOV do vod podzemních

(2015) k.ú. Kounické Předměstí, pozemek p.č. 2620/1 - Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k zasakování odpadních vod z domovní ČOV do vod podzemních

(2015) k.ú. Kojetice na Moravě , pozemek p.č. 213/23 - Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k zasakování dešťových vod z ploch střech hal pro zemědělskou výrobu do vod podzemních prostřednictvím zasakovacího prvku

(2015) k.ú. Měřín, pozemek p.č. 3146/1 - Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k zasakování odpadních vod z domovní ČOV do vod podzemních

(2014) k.ú. Vlčatín, pozemek p.č. 161/1 - Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k zasakování odpadních vod z domovní ČOV do vod podzemních

(2014) k.ú. Slavice, pozemek p.č. 335/16 - Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k zasakování odpadních vod z domovní ČOV do vod podzemních

(2014) k.ú. Kojatín, pozemek p.č. 402/8 - Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k zasakování odpadních vod z domácí ČOV do vod podzemních prostřednictvím zasakovacího prvku

(2013) k.ú. Velešín, pozemek p.č. 313/5 - Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k zasakování dešťových vod z plochy parkoviště budoucího obchodního střediska do vod podzemních prostřednictvím zasakovacího drénu

(2013) k.ú. Jaroměřice p.č. 1970/36 - Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k zasakování dešťových vod ze střech budoucího obchodního střediska do vod podzemních prostřednictvím zasakovacího prvku

(2013) k.ú. Jaroměřice, pozemek p.č. 1970/36 - Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k zasakování srážkových vod do vod podzemních

(2013) k.ú. Velešín, pozemek p.č. 313/5 - Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k zasakování srážkových vod do vod podzemních

Nahoru