Supervizní činnost

Výběr z aktuálně realizovaných a dokončených zakázek společnosti ENVIRO-EKOANALYTIKA, s.r.o.:

(2018) Doprůzkum lokality obalovny MODŘEC – analýza rizik a studie proveditelnosti
Technický dozor investora

(2017-2018) Obec Rovečné - doplňující zdroje pitné vody
Technický dozor investora

(2017) RWE Energie, s.r.o.
Supervize sanačních prací prováděných při realizaci veřejné zakázky na stavební práce „Sanace kontaminované opěrné zdi v havarijním stavu včetně odtěžby kontaminovaných zemin v nejbližším okolí zídky na lokalitě Jihlava

(2007-2008) Koksochemie a Národní kulturní památky
Supervize provedeného doprůzkumu a zpracování projektu sanace v areálu Koksochemie a Národní kulturní památky v tzv. Dolní oblasti ve společnosti Vítkovice, a.s.

(2007-2008) Jihomoravská plynárenská, a.s. Jihlava
Supervize předstanačního doprůzkumu a zpracování projektové dokumentace opatření vedoucích k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací na lokalitě Jihlava společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s.

Nahoru