Odběry vzorků a laboratorní rozbory - zkušební laboratoř č. 1406 akreditovaná ČIA

Zkušební laboratoř č. 1406 je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17025 pro chemické a mikrobiologické analýzy vod a výluhů, zemin, odpadů, kalů, sedimentů, kompostů, zemědělských a lesních půd, potravin, rostlinných materiálů a organických hnojiv a samostatné vzorkování v rozsahu uvedeném v „Příloha osvědčení o akreditaci".

Od roku 1994 se zaměřujeme na provádění zkoušek jednotlivých složek životního prostředí včetně vzorkování.

V oblasti odběrů a laboratorních analýz jsme spolehlivými a dlouhodobými partnery pro více než 100 obcí, městysů a měst, rovněž pro velkou řadu úspěšných výrobních společností a společností z řad zemědělských subjektů a provozovatelů bioplynových stanic.

 

 

Nahoru