Naše zkušební laboratoř opět úspěšně obhájila akreditaci!

V návaznosti na ukončení platnosti stávajícího Osvědčení o akreditaci ke dni 18.5.2021 absolvoval kolektiv pracovníků zkušební laboratoře ENVIRO-EKOANALYTIKA, s.r.o. v procesu opakované akreditace posouzení Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) Praha, zda činnosti uvedené v příloze Osvědčení vykonává v souladu s akreditačními požadavky stanovenými ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

Na základě výsledků posuzování laboratoř prokázala velmi dobrou úroveň zavedeného systému managementu, dostatečné zdroje k zabezpečení akreditovaných činností, tedy odborně erudovaný personál, vhodně udržované technické vybavení včetně prostor a účelně vedenou dokumentaci.

Zkušební laboratoř obdržela Osvědčení o akreditaci č. 258/2021 s platností do 4.5.2026.

Předmět akreditace je uveden na titulní straně Osvědčení o akreditaci a rozsah akreditace uvádí Příloha tohoto osvědčení. Zkušební laboratoř je odborně způsobilá objektivně a nezávisle vykonávat činnosti uvedené v rozsahu předmětu akreditace, tzn. uvedené zkušební postupy v oblasti zkoušek a postupy v oblasti vzorkování. V praxi to znamená, že je naše laboratoř způsobilá a oprávněná provádět akreditované chemické a mikrobiologické analýzy vod a výluhů, zemin, odpadů, kalů, sedimentů, kompostů, zemědělských a lesních půd, potravin, rostlinných materiálů a organických hnojiv a rovněž také samostatné vzorkování v rozsahu uvedeném v Příloze osvědčení o akreditaci.

Kvalitní práce pro vás je naší prioritou.
Zkušební laboratoř je pod č. 1406 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.
S důvěrou se na nás můžete kdykoliv obrátit.

Věříme, že pro vás budeme nadále spolehlivým partnerem při řešení povinností spojených s ochranou a tvorbou životního prostředí a že snaha vedení firmy a všech pracovníků poskytovat vysokou kvalitu komplexních služeb bude uspokojovat požadavky a potřeby vás, zákazníků, a přispěje k naší dobré spolupráci.

Nahoru